Koolmonoxidemelders

Nog elk jaar overlijden in Nederland zo’n 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden gastoestel én te weinig ventilatie. Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout.

VENTILEER - CONTROLEER

De onvolledige verbranding treedt vooral op bij te weinig aanvoer van verse lucht of bij vervuiling of defecten van de branders in het toestel. Daarnaast kunnen ook gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die fossiele brandstof gebruiken zorgen voor koolmonoxide in een woning. Het is een echte sluipmoordenaar: je proeft of ruikt het niet. Voor je het weet ben je bewusteloos.

ALARMEER

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?
Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Hierdoor krijgen je vitale organen (hart, lever, hersenen) te weinig zuurstof.

 • De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
 • Ook voel je je verward en/of slaperig en krijg je een versnelde hartslag.
 • Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?

 • Iedereen die in een huis woont met verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, combiketel), een open haard of een garage aan het huis vast waar verbrandingsmotoren worden gestart, loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging.
 • Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn gevoeliger voor koolstofmonoxidevergiftiging.

Wat moet ik doen bij koolmonoxidevergiftiging?
Als er sprake is van koolmonoxidevergiftiging zorg er dan voor dat de personen om wie het gaat zo snel mogelijk uit de giftige atmosfeer gebracht moeten worden, direct de frisse lucht in. Een hulpverlener moet zeer bedacht zijn op de eigen veiligheid! Bel de hulpdiensten om de juiste medische behandeling te geven.

 1. Waarschuw de huisgenoten
 2. Zet ramen en deuren wijd open
 3. Schakel (indien mogelijk) de bron uit
 4. Haal het eventuele slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht / Ga naar buiten
 5. Bel 112 

VENTILEER - CONTROLEER

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

Onderhoud van een (open)verbrandingstoestel:
Zorg dat je verbrandingstoestel bij voorkeur jaarlijks wordt gecontroleerd door een vakman. Vaak kun je aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.

 • Laat bij dit onderhoud ook controleren of er voldoende ventilatie is.
 • Als het toestel aangesloten is op een rookkanaal dan moet ook de goede werking van dit kanaal worden gecontroleerd: laat de schoorsteen regelmatig vegen!
 • Ga na of de monteur ook voldoende vakbekwaam is (bijvoorbeeld met een keurmerk OK CV) . Hierover kun je navraag doen bij UNETO-VNI.

Goede ventilatie. 

 • In een ruimte waar een open verbrandingstoestel staat of hangt, is een goede ventilatie noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen.
 • Als het toestel in gebruik is, moeten roosters en klepramen openstaan. Ook kunnen in jouw woning permanent geopende ventilatieopeningen aanwezig zijn voor een verbrandingstoestel. Stopt deze openingen daarom nooit dicht.
 • Heeft jouw woning een mechanisch ventilatiesysteem of een keukenafzuigkap dan is toevoer van voldoende ventilatielucht helemaal belangrijk. Zonder voldoende toevoer bestaat namelijk het gevaar dat er onderdruk in jouw woning ontstaat waardoor rookgassen uit een rookkanaal de woning in kunnen worden gezogen.

 

Of je nu een geiser, cv of gaskachel heeft: om het aardgas te kunnen verbranden is zuurstof  nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt er zich koolmonoxide. Wanneer moet je je ongerust maken?

 • De vlam in het gastoestel is oranje in plaats van blauw en hoger dan normaal.
 • De vrijkomende waterdamp verdwijnt niet via de afvoer, waardoor de ramen beslaan.

Waar plaats ik een koolmonoxidemelder? 

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

Waar moet ik op letten als ik een CO-melder koop?

 • Een koolmonoxidemelder draagt de norm BS EN 50291op de verpakking, omdat deze aan deze technische norm dient te voldoen.
 • Let bij aanschaf van een koolmonoxidemelder dat deze melder 5 tot 10 jaar lang meegaat.
 • Ook staat in de gebruiksaanwijzing de norm BS EN 52092 vermeld. Dit betreffen de installatievoorschriften.
 • Kies niet voor een combimelder waarbij een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één apparaat zijn gevoegd. De reden voor dit advies is gebaseerd op het feit dat een koolmonoxidemelder op een andere locatie geplaatst dient te worden dan een rookmelder. Kies ervoor om zowel aparte rookmelders te plaatsen én aparte koolmonoxidemelders, conform de daarbij meegeleverde installatievoorschriften.

Onderhoud van een koolmonoxidemelder
Controleer regelmatig de goede werking van een koolmonoxidemelder volgens specificaties van de leverancier.  Sommige melders moeten na een aantal jaren worden vervangen. Zet bij plaatsing de plaatsingsdatum en de vervangdatum met watervaste stift op de voorzijde.

Ervaringsverhalen koolmonoxide
Lees hier lees je enkele ervaringen met koolmonoxide.

 

Doe de test!

Doe de test en ontdek hoe groot jouw risico op koolmonoxide-vergiftiging is!