STOP CO-vergiftiging!

woensdag 23 januari 2019

Tips van Smokey: VENTILEER- CONTROLEER- ALARMEER

  • Zorg voor voldoende zuurstof in de woning.
  • Laat installaties, zoals cv-ketel, geisers en (gas) kachels tenminste 1x per 2 jaar controleren
    door een vakman.
  • Laat het schoorsteenkanaal ieder jaar vegen door een erkende schoorsteenveger.
  • Hang CO-melders op in de woning.

Wat doe je als de CO-melder afgaat?

  • Open ramen en deuren
  • Waarschuw huisgenoten
  • Ga zo snel mogelijk naar buiten
  • Bel 112

Meer informatie over de beste plek voor CO-melders, de symptomen van CO-vergiftiging en wat te 
doen bij een vermoeden van CO-vergiftiging vind je hier en op website van brandweer Nederland.

Hoe groot is jouw risico op koolmonoxide-vergiftiging? Doe de test!