Met zuurstof

Veilig omgaan met medicinale zuurstof in de thuissituatie
Meer en meer worden patiënten met luchtwegaandoeningen thuis verpleegd. Dit heeft tot gevolg dat voor hen om medische redenen thuis zuurstof voorhanden moet zijn. Deze zuurstof is in samengeperste of vloeibare vorm aanwezig. De medicinale zuurstof wordt door gespecialiseerde bedrijven geleverd. Deze leveranciers adviseren de gebruikers van de medicinale zuurstof om de brandweer te informeren over de aanwezigheid van medicinale zuurstof in hun woning.

Niet bellen, wel sticker op de voordeur
Leveranciers adviseren de gebruikers om de brandweer te informeren over de aanwezigheid van medicinale zuurstof in hun woning. Het is voor de brandweer echter niet mogelijk om per adres de aanwezigheid van zuurstof te registreren en deze gegevens operationeel beschikbaar te hebben. De gegevens zijn namelijk moeilijk actueel te houden. Je hoeft de brandweer dus niet te bellen.

Als je medicinale zuurstof gebruikt, dan heb je van de leverancier een sticker ontvangen met opschrift ‘O2’. Het is voor de brandweer voldoende als je deze sticker op de voordeur plakt.

Gevaren van zuurstof
Zuurstof en dus ook medicinale zuurstof is niet ongevaarlijk. Zo is er bij het gebruik of bewaren van zuurstof een grotere kans op het ontstaan van brand. Onder normale omstandigheden is in de lucht  21% zuurstof aanwezig zijn. Door het gebruik van zuurstof kan het zuurstofgehalte stijgen. Reeds bij een geringe verhoging van het zuurstofgehalte is een verhoogd brandgevaar aanwezig. Stoffen die onder normale omstandigheden moeilijk branden, zullen bij een verhoogde zuurstofconcentratie gemakkelijk vlam kunnen vatten. Organische stoffen als kleding, beddengoed, papier etc. en sommige kunststoffen zullen zeer snel en fel branden. Oliën en vetten kunnen in een omgeving met een verhoogde zuurstofconcentratie onder bepaalde omstandigheden tot zelfontbranding overgaan.

Je kunt zelf dit brandgevaar verkleinen door zorgvuldig en vooral veilig om te gaan met (medicinale) zuurstof. Door de gebruiksvoorschriften goed in acht te nemen en ook extra aandacht te geven aan het op veilige wijze verwisselen en opslaan van zuurstofcilinders.

Richtlijnen voor het gebruik
Neem bij het gebruik van (reserve-)cilinders de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

 • Zet een zuurstofcilinder zodanig neer dat deze niet kan omvallen (bevestig de cilinder met een riem of touw aan een vast punt).
 • Het gebruik van een transportwagentje is toegestaan, mits de cilinder wordt bevestigd aan het wagentje.
 • Zet een zuurstofcilinder niet in de buurt van verwarmingselementen.
 • Een ruimte waar zuurstof wordt gebruikt dient regelmatig te worden geventileerd.
 • In ruimten waar zuurstof wordt gebruikt mag geen open vuur aanwezig zijn (straalkachel, kooktoestel, geiser, open haard, etc.) en is roken niet toegestaan.
 • Gebruik nooit olie of vet bij een zuurstofcilinder.
 • Draai een zuurstofcilinder nooit open of dicht met vette handen.
 • Zet een lekkende fles, die niet te dichten is, buiten en waarschuw de leverancier.

Verwisselen
Hanteer bij het verwisselen van een zuurstofcilinder de volgende vuistregels:

 • Sluit een zuurstofcilinder nooit aan in de buurt van ‘open vuur’.
 • Ventileer de ruimte waar een zuurstofcilinder wordt verwisseld.
 • Gebruik nooit olie of vet bij een zuurstofcilinder
 • Draai een zuurstofcilinder nooit open of dicht met vette handen.
 • Gebruik nooit olie of vet in de buurt van zuurstofcilinders.

Opslag
Neem bij opslag van (reserve-)cilinders de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

 • Opslag van (reserve-)cilinders zoveel mogelijk in een ruimte (indien mogelijk) buiten de woning.
 • In een ruimte waar opslag van zuurstof plaatsvindt, mag geen ‘open vuur’ aanwezig zijn.
 • Zorg steeds voor goede ventilatie van de ruimte waarin een zuurstofcilinder wordt bewaard.
 • Geen opslag van oliën en vetten in de nabijheid van een zuurstofcilinder.
 • Geen olie- of vetproducten in contact brengen met een zuurstofcilinder.

Zorg ervoor dat zuurstofcilinders niet kunnen omvallen